Ka Moʻolelo No Ka ʻOʻopu

$10.95

Malia Kruger

"He moʻolelo kuʻuna no ke kapu ʻana o ka ʻoʻopu i kekahi mau ʻohana no ka pilina i ka moʻo. ʻIli palupalu, 36 ʻaoʻao."

"A traditional story about how the ʻoʻopu is kapu to some ʻohana because of its relationship to the moʻo. Softcover, 36 pgs."