2024‘O KĒIA NŌ KA LĀ WALL CALENDAR

$30.00
Size

2022 ‘O KĒIA NŌ KA LĀ WALL CALENDAR

  • Folding wall calendar: 11" (w) x 8.5" (l)
    • 11" (w) x 17" (l) fully open and hanging
    • Pre-punched hole for hanging
  • Tabloid wall calendar: 11" (w) x 17" (l)
    • Calendar hook